Author = ILUNGA, Tshimbela Serge
Inspection of Some Components of the Nuclear Reactor TRICO II

Volume 56, Issue 2, January 2023, Pages 131-139

Ngalamulume Dieudonné KABEYA; MUKINAY Luis Phelix KAJA; Mutombo Daniel KADIMA; Kalonji Chantal MUJINGA; Ndomatezo Patrick KUBA; Kiesse Bruno MANDUNGU; Lufumbwa William LUKIBANZA; Tshimbela Serge ILUNGA; Lunguya Jérémie MUSUEMA; Mihigo Oscar SHETONDE


Non-Destructive Testings of the Lifting Hook and Heat Exchanger Circuits of the Research Reactor TRICO II by Liquid Penetrant and Ultrasonics Testing

Volume 56, Issue 2, January 2023, Pages 140-148

MUKINAY Luis Phelix KAJA; MUTOMBO Daniel KADIMA; KALONJI Chantal MUJINGA; NDOMATEZO Patrick KUBA; KIESSE Bruno MANDUNGU; LUFUMBWA William LUKIBANZA; TSHIMBELA serge ILUNGA; LUNGUYA Jéremie MUSWEMA; MIHIGO Oscar SHETONDE; NGALAMULUME Dieudonné KABEYA